Pro obce a města

Hospodaření s veřejnými penězi by nemělo být zahaleno tajemstvím, pravdivě informovat své občany o stavu městské či obecní „kasy“ je povinností každého města či obce. Formy, kterými se tak děje, mohou být různé, ve většině případů jsou však občany vnímány jako příliš složité a málo intuitivní. Náš projekt však toto klišé mění, umožnuje informovat občany o příjmech a výdajích vašeho města či obce rychle, přehledně, a doufáme, že i zábavnou formou.

Vážení představitelé měst a obcí,

cílem každého radního i zastupitele je rozhodovat o penězích města či obce tak, aby byly vynakládány maximálně hospodárně a aby směřovaly především do oblastí, ve kterých má město či obec v dané chvíli určité „rezervy“. Ve většině případů se snažíte plnit sliby, které jste občanům vašeho města či obce dali a na základě kterých jste byli do vedení obcí či měst zvoleni. Ať už se jedná o investice do infrastruktury, veřejného osvětlení, do modernizace školek, škol či městských budov, nebo do výstavby nových sportovišť či jen autobusových zastávek, vždy by měly zaznít také informace o tom, kolik peněz je potřeba vynaložit na chod obecního či městského úřadu, kolik vás stojí likvidace odpadů či zimní údržba komunikací. To jsou údaje, které většina obyvatel vašeho města či obce neví (přesto, že je lze na většině webových stránek měst či obcí s vynaložením určitého úsilí vyhledat), ale vědět by měla.

Málokdo si totiž dovede představit, jak moc nákladné je udržovat městský majetek, v létě zajišťovat údržbu zeleně a v zimě sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků, nebo formou dotací podporovat místní sportovní kluby a kulturní spolky. Všichni jste občanům slibovali, že budete maximálně transparentní a budete občany o všech svých krocích jednoduše a srozumitelně informovat. Město v kostce je nový nástroj, který vám toto vše může významně usnadnit. Formou animovaného videa představíte svým občanům všechny důležité položky rozpočtu a budete je informovat o plánovaných investicích pro následující období. Zároveň můžete „suché“ finanční údaje u jednotlivých kapitol rozšířit o doplňující obrazové a textové informace.

Prezentace formou animovaného videa je v dnešní době jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak efektivně poskytnout širokému okolí dostatek informací, nebo jak prezentovat nabízené produkty či služby. Sociální sítě se staly fenoménem dnešní doby, většina komunikace i businessu se dnes odehrává v on-line prostředí. Chytrým telefonem, tabletem, notebookem nebo stolním počítačem s připojením na internet dnes disponuje téměř každý člověk.

Individuální tvorba animovaného videa v rozsahu a kvalitě, kterou nabízíme, by však byla pro obce či města časově i finančně velmi náročná. Výroba animovaného videa v obdobném rozsahu by mohla trvat až několik týdnů a stála by nemalé finanční prostředky, řádově minimálně vyšší desítky tisíc korun. A o penzu vaší práce ani nemluvě. My však přicházíme s řešením. Výběrem a úpravou předpřipravených klipů vám sestavíme video na míru rychle a za velmi příznivou cenu. Ta je odvislá od dosahu videa a pro většinu obcí se pohybuje v řádech jednotek tisícikorun. Vytvoření videa je tak opravdu dostupné všem. Cenu, za kterou vám video na míru pro vaši obec sestavíme, naleznete po přihlášení v části Konfigurátor.

V části „Pro občany“ si můžete prohlédnout videa, která jsme již pro města a obce vytvořili a pokud se vám líbí a chtěli byste se stát součástí webové platformy Město v kostce a získat více informací, neváhejte nás kontaktovat. Poskytneme vám přístupové údaje do části Konfigurátor, kde se dozvíte detailnější informace o nabízených službách a uvidíte klipy pro všechny oblasti, které v současné době Město v kostce pokrývá.

Na úvodní stránce si můžete přečíst také hodnocení našich služeb zástupci obcí a měst, se kterými již spolupracujeme.