O nás

Společnost Město v kostce s.r.o. vznikla v listopadu 2021, ale nápad na prezentaci městských a obecních rozpočtů formou animovaných videí se zrodil již mnohem dříve.

Tvorba rozpočtu je upravena zákonem, který obci mimo jiné také ukládá, aby schválený rozpočet zveřejnila na svých webových stránkách a současně aby oznámila na úřední desce, kde je rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby.

Zákonná forma, kterou města či obce poskytují svým občanům informace o rozpočtech, však není pro většinu z nich snadno „stravitelná“. To jsme si uvědomili a začali přemýšlet, jak tuto situaci zlepšit. A protože se říká, že jeden obrázek vydá za tisíc slov a s trochou nadsázky lze doplnit, že jedno video vydá za tisíc obrázků, byla naše volba jasná. Rozhodli jsme se rozpočty obcí a měst přiblížit široké veřejnosti formou animovaných videí.

Poté, co jsem si pečlivě rozmysleli, jakým způsobem a v jakých krocích svou vizi zrealizovat, začali jsme na internetu hledat grafický styl, který by našemu záměru co nejlépe vyhovoval. Shlédli jsem stovky animovaných videí a vytipovali vhodné společnosti, které jejich tvorbu nabízely. Se zástupci několika z nich jsme se následně osobně setkali a prodiskutovali s nimi náš záměr.

Naším hlavním partnerem v oblasti grafiky a animace se stala společnost Artware s.r.o., která pod značkou 1Animace (www.1animace.cz) nabízí tvorbu animovaných a reklamních videí pro klienty z velmi širokého spektra businessu. Pro projekt Město v kostce vytvořila společnost Artware s.r.o. všechny animace, které nyní můžete vidět ve videích měst a obcí. Podílela se také na tvorbě webových stránek a většině funkcionalit, díky kterým je dnes sestavení videa na míru maximálně jednoduché a intuitivní.

Součástí našeho týmu jsou nejen IT specialisté se zaměřením na počítačové animace a webový design, ale také lidé, kteří mají zkušenosti s přípravou městských rozpočtů a orientují se ve všech procesech, které jsou s touto činností spojeny. Znají základní principy fungování finančního řízení na úrovni obce, zejména pak metodiku sestavení obecního rozpočtu a pravidla pro nakládání s obecním majetkem. Tyto své zkušenosti plně využívají v projektu Město v kostce, který netradiční animovanou formou představuje rozpočty měst a obcí.

A výsledek našeho úsilí máte nyní před sebou – webový portál Město v kostce. Věříme, že se vám bude líbit.