Index město v kostce

Originalita na 100%

Naše videa jsme vytvořili ve spolupráci s grafickým studiem a jsou 100% originální.

Srozumitelné pro každého

Nepoužíváme složitou hantýrku a nepřehledné grafy. Naše videa vám finance polopatě vysvětlí.

Dostupné pro všechny

Chcete video vidět i za vaše město? Zeptejte se vašich zastupitelů, proč ho ještě nemají.

Vyznáte se v rozpočtech měst a obcí? Ne? Tak to jste tu správně! Projekt Město v kostce vám kreslenou a přehlednou formou ukáže, odkud vaše město či obec peníze získává a na co je vynakládá.

Vítejte na stránkách Městovkostce.cz

Příjmy a výdaje měst a obcí jsou tématem mnoha debat, ať již formálních či jen přátelských. Diskutují se nejen při různých veřejných projednáváních, ale také ve většině místních restaurací či na rodinných oslavách. Vedle sportovních výkonů, krásných žen, rychlých aut, dobrého jídla a s přibývajícím věkem také nemocí, patří příjmy a výdaje obcí mezi nejčastěji skloňovaná témata těchto diskusí. V porovnání s ostatními tématy je však mnohem složitější získat relevantní podklady a správná čísla v podobě, která by byla srozumitelná a pochopitelná pro všechny. Ve většině případů se totiž tyto údaje na webových stránkách obcí a měst doslova „schovávají“ ve stostránkových dokumentech s nepřeberným množstvím tabulek a grafů, ve kterých se dokáže ztratit i vystudovaný ekonom. A právě naše webové stránky „www.mestovkostce.cz“ by toto měly pomoci změnit.

Nechceme divákovi detailně vysvětlit všechny procesy, které předcházejí sestavení rozpočtu obce, ale jednoduchou, a věříme, že i příjemnou formou, mu poskytnout základní přehled o tom, s jakými příjmy obec hospodaří a na co je vynakládá. Ano, skutečně divákovi, neboť všechny informace, které se zde dozvíte, jsou prezentovány formou kreslených videí a stačí se tak pouze pohodlně usadit a dívat se.

Nepoužíváme totiž složitou ekonomickou hantýrku a nepřehledné grafy. Naše videa vám finance měst a obcí „polopatě“ vysvětlí. My na to totiž jdeme jinak – umíme to nakreslit!

Jsme si vědomi také toho, že zveřejněné údaje vyvolají mezi občany potřebu získat u některých kapitol více detailních informací, a proto obcím a městům dáváme možnost jednotlivé části rozpočtů či plánovaných investic rozšířit o související komentáře.

Všechna videa, která se na našich stránkách objevují, jsou projevem svobodné vůle jednotlivých obcí a měst, které se rozhodly informovat o skladbě svého rozpočtu a plánovaných investicích touto netradiční, pro občana však velmi příjemnou formou. Jinými slovy, naším zákazníkem a poskytovatelem informací, obrázků či fotografií a komentářů pro tvorbu animovaných videí je vždy město či obec.

Ukázkové video

Pokud vás zajímá, jak takové video o městském rozpočtu vypadá, klikněte na tlačítko níže a podívejte se. Kromě finančních informací se ve videu mohou objevit také doplňkové textové a obrazové informace, díky kterým může obec svým občanům vybranou kapitolu příjmů, výdajů nebo investic více přiblížit.

V rámci ukázkového videa, které jsme vytvořili pro fiktivní obec Vítězná Lhota, vám chceme ukázat především grafický styl videa, jeho členění a také podobu a umístění doplňkových informací.

Oblasti, které pokrýváme

Příjmy


DPH a daň z příjmu
Daň z nemovitostí
Komunální odpad
Rekreační pobyt
Povolení k vjezdu
Daň z hazardu
Správní poplatky
Vlastní činnost
Příjmy z podnikání
Sankce
Přijaté dary
Dotace
Přenesený výkon
Ostatní poplatky

Výdaje


Chod obecního úřadu
Údržba veřejného prostranství
Provoz veřejného osvětlení
Provoz hřbitova
Obecní policie
Podpora místní kultury
Podpora sportu
Příspěvek zřizovatele na provoz škol
Poplatky státním orgánům
Mzdové výdaje
Odpadové hospodářství
Dopravní obslužnost
Výdaje na výkon přenesené působnosti
Dotace nebo návratné finanční pomoci
Kapitálové výdaje
Hasiči
Údržba komunikací
Zdravotnictví

Investice


Chodníky a osvětlení
Mosty
Dětská hřiště
Sportovní areály
Bazén
Školy a školky
Hasičská zbrojnice
Pohřebnictví
Zimní sporty
Vodní plochy
Parky
Kulturní dům
Koupaliště
Parkoviště
Zastávky
Domovy důchodců
Infrastruktura

Co o nás říkají města a obce

7200
Počet variací videí
7
Partnerských měst
4
Prodejů
3
Doba dodání